Kontakt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

E-post: ungidag@mucf.se

Telefon: 010-160 10 00

 

Om oss: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Läs mer om MUCF på vår webbplats: www.mucf.se

About Ung idag

Ung idag is a web based monitoring system. It showcases information and statistics about the living conditions of 13-25 year olds, living in Sweden. The statistics are based on indicators to create an overall picture of the youths living conditions over time.

Ung idag är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur unga 13-25 åringars levnadsvillkor ser ut i Sverige. Syftet med att följa upp ungas levnadsvillkor med hjälp av indikatorer är att skapa en helhetsbild av utvecklingen och att genom tidsserier visa hur villkoren utvecklas.

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF:s nyhetsbrev.
MUCF:s internationella nyhetsbrev Vidgade vyer.

Läs mer om våra nyhetsbrev.