Mer information om indikatorn

Andel unga med riskkonsumtion av alkohol, 16–24 år, 2010–2022. Procent.

Andel unga med riskbruk av alkohol enligt AUDIT-C; en kortversion av AUDIT-10 och innehåller tre frågor: (1) hur ofta man dricker, (2) hur många glas en typisk dryckesdag och (3) hur ofta minst 6 glas. Varje fråga ger mellan 0 till 4 poäng och gränsen för riskabla alkoholvanor ska för indikatorn sättas till 5 poäng för kvinnor och 6 poäng för män.

Källa:

Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare:

Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport:

december 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med riskkonsumtion av alkohol, 16–24 år, 2010–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som uppgav riskkonsumtion av alkohol var 21 procent år 2022, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2021. Sett över hela perioden sedan 2010 har andelen unga 16–24 år med riskkonsumtion av alkohol dock minskat påtagligt.

År 2022 var andelen med riskkonsumtion av alkohol något större bland tjejer än bland killar, 23 respektive 20 procent. Jämfört med 2021 ökade andelen bland tjejer med 6 procentenheter.

Andelen unga 16–24 år som uppgav riskkonsumtion av alkohol var större bland inrikes än bland utrikes födda år 2022, 25 respektive 6 procent. Andelen var något större bland tjejer än bland killar, både bland inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var andelen 27 procent bland tjejer och 23 procent bland killar. Bland utrikes födda var motsvarande siffror 9 procent bland tjejer och 4 procent bland killar.

År 2022 var andelen med riskkonsumtion av alkohol större i åldersgruppen 20–24 år än i gruppen 16–19 år, 28 respektive 15 procent. I åldersgruppen 16–19 år var andelen något större bland tjejer än bland killar, 18 respektive 12 procent. I åldersgruppen 20–24 år fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

År 2022 var andelen som uppgav riskkonsumtion av alkohol lika stor (21 procent) i åldersgruppen 25–29 år som i gruppen 16–24 år. I åldersgruppen 16–24 år var andelen med riskkonsumtion av alkohol något större bland tjejer än bland killar, 23 respektive 20 procent. I åldersgruppen 25-29 år fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator