Mer information om indikatorn

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011–2023 i procent.

Andel unga, 16–24 år, som har fått studiemedel utbetalt från CSN för eftergymnasiala studier utomlands under läsåret i förhållande till det totala antalet unga studerande som fått studiemedel för eftergymnasiala studier.

Källa:

CSN:s officiella statistik

Uppgiftslämnare:

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Nästa rapport:

November 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011–2023 i procent.

Analys

Test. Andelen unga 16–24 år som studerade utomlands med studiemedel var 7,6 procent under läsåret 2022/2023. Det är en liten ökning jämfört med föregående läsår då andelen var 6,9 procent. Andelen har dock minskat något sedan första mättilfället 2011/2012.

Under läsåret 2022/23 var andelen som studerade utomlands med studiemedel något större bland tjejer än bland killar, 7,9 respektive 7,3 procent. Andelen har varit något större bland tjejer än bland killar under i stort sett hela mätperioden, men skillnaden är relativt liten.

Under läsåret 2022/20223 var andelen som studerade utomlands med studiemedel något större i åldersgruppen 20–24 år än i gruppen 16–19 år, 7,8 respektive 6,5 procent. Andelen var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–19 år var andelen 6,9 procent bland tjejer och 5,8 procent bland kilalr. I gruppen 20–24 år var motsvarande siffror 8 procent bland tjejer och 7,5 procent bland killar.

Under läsåret 2022/20223 var andelen som studerade utomlands med studiemedel något större i åldersgruppen 16–24 år än i gruppen 25–29 år, 7,6 respektive 6 procent. Andelen var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–24 år var andelen 7,9 procent bland tjejer och 7,3 procent bland kilalr. I gruppen 25–29 år var motsvarande siffror 6,2 procent bland tjejer och 5,8 procent bland killar.

Fotnot:

Avser personer som fått studiemedel utbetalt från CSN för studier under ett helt eller en del av det läsår som redovisas. Observera att år 2011 innebär läsåret 2011/12, år 2012 innebär läsåret 2012/2013 till och med 2017. Från och med år 2019 innebär det läsåret 2018/19, år 2020 innebär läsåret 2019/20 o.s.v.

Nästa indikator