Mer information om indikatorn

Andel unga som valts in i riksdagen, 18–24 år, 2002–2022. Procent.

Antal valda i val till riksdagen 2002–2022

Källa:

SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån

Nästa rapport:

2027

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som valts in i riksdagen, 18–24 år, 2002–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 18–24 år som valdes in i riksdagen var 0,6 procent år 2022. Det är en minskning jämfört med föregående val.

Det var ingen skillnad mellan killar och tjejer.

Andelen som valdes in i riksdagen 2022 var större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 18–24 år, 4,3 respektive 0,6 procent. I åldersgruppen 25–29 år var det fler män än kvinnor som valdes in, 3,4 respektive 0,9 procent.

Hela 90,8 procent av dem som valdes in i riksdagen 2022 var i åldrarna 30–64 år. I åldersgruppen 30–64 år var det något fler män än kvinnor som valdes in, 48,4 respektive 42,4 procent.

Fotnot:

Uppgifterna avser valtillfället. Uppgift om ålder avser ålder vid årets slut.

Nästa indikator