Mer information om indikatorn

Andel unga som sitter still minst tio timmar per dygn (exkl. sömn), 16–24 år, 2016–2022. Procent.

Andel som sitter still minst tio timmar per dygn (exklusive sömn).

Källa:

Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare:

Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport:

Dec-24

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som sitter still minst tio timmar per dygn (exkl. sömn), 16–24 år, 2016–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som är stillasittande 10 timmar eller mer per dygn var 34 procent år 2022.

År 2022 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan killar och tjejer vad gäller andelen som är stillasittande 10 timmar eller mer per dygn.

År 2022 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan inrikes och utrikes födda vad gäller andelen som är stillasittande 10 timmar eller mer per dygn. Bland utrikes födda var andelen stillasittande större bland tjejer än bland killar, 40 respektive 30 procent. Bland inrikes födda fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

Andelen som är stillasittande 10 timmar eller mer per dygn var större i åldersgruppen 16–19 år än i gruppen 20–24 år under 2022, 37 respektive 30 procent. I åldersgruppen 16–19 år var det en något större andel tjejer än killar som är stillasittande, 39 respektive 35 procent. I åldersgruppen 20–24 år fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

År 2022 var andelen som är stillasittande 10 timmar eller mer per dygn något större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 16–24 år, 37 respektive 34 procent. I åldersgruppen 25–29 år var det en större andel män än kvinnor som är stillasittande, 42 respektive 32 procent. I åldersgruppen 16–24 år fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

Fotnot:

Indikatorn redovisas inte uppdelat efter kön för inrikes/utrikes födda år 2016, på grund av för litet antal individer i gruppen. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator