Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2022. Antal per 100 000 individer.

Självmord ”Dödsfall pga avsiktlig självdestruktiv handling” (Säkra självmord). (ICD10 E-kod: X60-X84).

Källa:

Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare:

Socialstyrelsen

Nästa rapport:

Sep-24

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2022. Antal per 100 000 individer.

Analys

Dödsfall till följd av självmord bland unga i åldern 13–24 år har varierat mellan 8 och 10 per 100 000 individer sedan 2011. År 2022 är andelen 7,7 per 100 000 individer.

Andelen självmord har under hela perioden varit större bland killar än bland tjejer. Andelen självmord per 100 000 individer var 10,5 bland killar och 4,7 bland tjejer år 2022.

Självmord är betydligt vanligare bland äldre ungdomar än bland yngre. År 2022 var andelen självmord per 100 000 individer 11,9 i åldersgruppen 20–24 år och 4,8 i åldersgruppen 13–19 år. Andelen självmord är större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 20–24 år. I den yngre åldersgruppen var skillnaderna små år 2022.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2022 var andelen självmord per 100 000 individer 12,2 i åldersgruppen 25–29 år och 7,7 i åldersgruppen 13–24 år. Inom båda åldersgrupperna var det vanligare med självmord bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. Skillnaderna är större i åldersgruppen 25–29 år där andelen var 17,7 bland respektive 6,4 per 100 000 individer år 2022.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2022 var andelen självmord per 100 000 individer 15 för åldersgruppen 30–64 år och 7,7 för åldersgruppen 13–24 år. Inom båda åldersgrupperna var självmord vanligare bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. Skillnaderna är störst i åldersgruppen 30–64 år, där var andelen 21,2 respektive 8,6 per 100 000 individer år 2022.

Fotnot:

Det finns olika diskussioner om hur man redovisar statistik om suicid på rätt sätt. Här redovisas statistiken för suicid med fastställd avsikt. Det innebär en viss felklassificering, men det finns ändå skäl att redovisa statistiken. Läs mer på Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention. https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik

Nästa indikator