Mer information om indikatorn

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, 13–24 år, 2011–2022. Antal per 100 000 invånare i gruppen.

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling. Yttre orsak enligt ICD10-kod: X60-X84. Här innefattas såväl självmordsförsök som andra självskadebeteenden som lett till inläggning på sjukhus.

Källa:

Socialstyrelsen, patientregistret

Uppgiftslämnare:

Socialstyrelsen

Nästa rapport:

September 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, 13–24 år, 2011–2022. Antal per 100 000 invånare i gruppen.

Analys

Andelen unga i åldern 13–24 år som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var 155 per 100 000 individer år 2022. Det är en liten minskning jämfört med 2021, då andelen var 160,7 per 100 000.

År 2022 var andelen som vårdats för självmordsförsök eller annan självdestruktiv handling betydligt större bland tjejer än bland killar, 256,5 respektive 62,2 per 100 000. Andelen har varit större bland tjejer än bland killar under hela perioden 2011 till 2022.

Andelen som vårdats för självmordsförsök eller annan självdestruktiv handling var större i åldersgruppen 13–19 år än i gruppen 20–24 år under 2022, 169,2 respektive 134,7 per 100 000. Inom båda åldersgrupperna var andelen större bland tjejer än bland killar. I åldersgruppen 13–19 år var andelen 295,9 per 100 000 bland tjejer och 50 per 100 000 bland killar. I gruppen 20–24 år var motsvarande siffror 197,4 per 100 000 bland tjejer och 79,4 per 100 000 bland killar.

Andelen som vårdats för självmordsförsök eller annan självdestruktiv handling var större i åldersgruppen 13–24 år än i gruppen 25–29 år under 2022, 155,1 respektive 89,3 per 100 000. Inom båda åldersgrupperna var andelen större bland tjejer respektive kvinnor än bland killar respektive män. I åldersgruppen 23–24 år var andelen 256,5 per 100 000 bland tjejer och 62,2 per 100 000 bland killar. I gruppen 25–29 år var motsvarande siffror 113,4 per 100 000 bland kvinnor och 66,7 per 100 000 bland män.

Andelen som vårdats för självmordsförsök eller annan självdestruktiv handling var större i åldersgruppen 13–24 år än i gruppen 30–64 år under 2022, 155,1 respektive 58,8 per 100 000. Inom båda åldersgrupperna var andelen större bland tjejer respektive kvinnor än bland killar respektive män. I åldersgruppen 13–24 år var andelen 256,5 per 100 000 bland tjejer och 62,2 per 100 000 bland killar. I gruppen 30–64 år var motsvarande siffror 67,6 per 100 000 bland kvinnor och 50,3 per 100 000 bland män.

Nästa indikator