Mer information om indikatorn

Andel unga som använt narkotika de senaste 12 månaderna, elever i årskurs 2 på gymnasiet, 2010–2022. Procent.

Andel unga årskurs 2 på gymnasiet som använt narkotika de senaste 12 månaderna.

Källa:

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), rikstäckande årlig enkätundersökning "Skolelevers drogvanor"

Uppgiftslämnare:

Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport:

Dec-24

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som använt narkotika de senaste 12 månaderna, elever i årskurs 2 på gymnasiet, 2010–2022. Procent.

Analys

Andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de använt narkotika de senaste 12 månaderna var 15 procent år 2022.

År 2022 var andelen som använt narkotika de senaste 12 månaderna 16 procent bland killar och 13 procent bland tjejer.

Fotnot:

Till följd av distansundervisning på grund av covid 19 pandemin genomfördes ingen datainsamling i gymnasiet 2020. Eftersom det saknas data för felmarginaler så kan inga slutsatser om statistisk säkerhetsställd skillnad över tid eller mellan könen göras. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator