Mer information om indikatorn

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16‒24 år, 2008‒2022. Procent.

Har svarat ja på frågan" Är du medlem i något politiskt parti?".

Källa:

Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport:

Maj 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16‒24 år, 2008‒2022. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16‒24 år som är medlemmar i ett politiskt parti var 2,9 procent år 2022.

Andelen unga killar i ålder 16‒24 år som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 3,5 procent år 2022. Bland tjejer var andelen 2,3 procent. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Andelen som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 4,1 procent bland utrikes födda år 2022. Bland inrikes födda var andelen 2,5 procent. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd.

Andelen som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 4,3 procent bland unga med utländsk bakgrund år 2022. Bland unga med svensk bakgrund var andelen 2,3 procent. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd. Det finns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen inom respektive grupp.

År 2022 var andelen som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti 3,2 procent i åldersgruppen 20‒24 år. I gruppen 16‒19 år var andelen 2,6 procent. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd. Det finns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen inom respektive åldersgrupp.

År 2022 var andelen som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti 4,2 procent i åldersgruppen 25‒29 år. I gruppen 16‒24 år var andelen 2,9 procent. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd. Det finns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen inom respektive åldersgrupp.

Andelen som är medlemmar i ett politiskt parit var större i åldersgruppen 30‒64 år än i gruppen 16‒24 år under 2022, 5,1 respektive 2,9 procent. Det finns inte några statistiskt säkerställda skillander mellan könen inom respektive åldersgrupp.

Fotnot:

Under perioden 2009 till 2019 har data från två undersökningar slagits samman. Redovisningsåret 2011 är en sammanslagning av 2010 och 2011 års undersökningar, redovisningsåret 2019 är en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar, osv. Från och med 2021 redovisas emellertid ett år i taget.

Nästa indikator