Mer information om indikatorn

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande program och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år 2011-2019. Procent.

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande program och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år.

Källa:

Skolverket

Uppgiftslämnare:

Skolverket

Nästa rapport:

Mar-25

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande program och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år 2011-2019. Procent.

Analys

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år var 83 procent 2019. Andelen ökade från till 2018 men har sedan minskat något.

Andelen elever som tagit examen inom fyra år var större bland tjejer än killar under hela perioden 2011 till 2019. Den var 85 respektive 81 procent år 2019.

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år var större bland inrikes födda än utrikes födda elever under hela perioden 2011 till 2019. Det var 85 respektive 71 procent år 2019. För båda grupperna har andelen ökat över tid fram till 2018 men minskat något 2019. Under hela perioden var andelen som tog gymnasieexamen inom fyra år större bland tjejer än bland killar både för inrikes- och utrikes födda elever.

Andelen elever på nationella program, högskoleförberedande och yrkesprogram som tagit examen inom fyra år var större bland elever med svensk bakgrund än utländsk bakgrund under hela perioden 2011 till 2019. Det var 86 respektive 73 procent år 2018. För båda grupperna har andelen ökat över tid fram till 2018 men minskat något 2019. Under hela perioden var andelen som tog gymnasieexamen inom fyra år större bland tjejer än bland killar både för elever med svensk respektive utländsk bakgrund.

Nästa indikator