Mer information om indikatorn

Andel av de sysselsatta som upplever lågt inflytande i arbetet, 20–29 år, 2007–2021. Procent.

Andel av de sysselsatta som upplever för litet inflytande i arbetet. Personerna som fått enkäten har fått en fråga med en femgradig skala som går från "för litet inflytande" till "för stort inflytande". De två alternativ som ligger närmast "för litet inflytande" har summerats.

Källa:

Arbetsmiljöenkäten, en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Uppgiftslämnare:

SCB genom Arbetsmiljöverket

Nästa rapport:

2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel av de sysselsatta som upplever lågt inflytande i arbetet, 20–29 år, 2007–2021. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 20–29 år som upplever lågt inflytande i arbetet var 24,4 procent år 2021.

Andelen unga i åldern 20–29 år som upplever lågt inflytande i arbetet var större bland killar än bland tjejer år 2021, 28,3 respektive 19,9 procent.

År 2021 var andelen som upplever lågt inflytande i arbetet 24,4 procent i åldersgruppen 20–29 år. Motsvarande andel var 22,6 procent i gruppen 30–64 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte statistiskt säkerställd. Det fanns inte heller någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen inom åldersgruppen 30–64 år.

År 2021 var andelen som upplever lågt inflytande i arbetet 24,4 procent i åldersgruppen 20–29 år. Motsvarande andel var 22,6 procent i gruppen 30–64 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte statistiskt säkerställd. Det fanns inte heller någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen inom åldersgruppen 30–64 år.

Nästa indikator