Mer information om indikatorn

Andel unga som besöker fritidsgård eller ungdomen hus varje månad, 16–25 år, 2007-2021. Procent.

Frågan i enkäten lyder "Hur ofta gör du följande saker på din fritid?".

Källa:

Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport:

2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som besöker fritidsgård eller ungdomen hus varje månad, 16–25 år, 2007-2021. Procent.

Analys

Ungefär 4 procent av unga i åldern 16-25 år besökte en fritidsgård varje månad år 2021. Andelen har varit stabil under perioden 2007 till 2018, men har sedan minskat till år 2021.

Under hela perioden 2007 till 2021 var det en större andel bland killar än bland tjejer som besöker fritidsgård varje månad. År 2021 är skillnaden mellan könen mindre än tidigare, då var andelen 5 procent bland killar och 3 procent bland tjejer.

Under åren samtliga år var det i åldersgruppen 16–25 år en betydligt större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som besökte fritidsgård varje månad. År 2021 var det 9 procent bland utrikes födda unga och 3 procent bland inrikes födda unga. Andelen som besöker fritidsgård varje månad har minskat bland utrikes födda unga mellan åren 2018 och 2021.

Under hela perioden 2007 till 2021 var det i åldersgruppen 16–25 år en betydligt större andel bland unga med utländsk bakgrund än bland unga med svensk bakgrund som besöker fritidsgård varje månad. År 2021var det 9 procent bland unga med utländsk bakgrund och 3 procent bland unga med svensk bakgrund.

Under hela perioden 2007 till 2021 var det en betydligt större andel bland unga i åldern 16–19 år som besökte fritidsgård varje månad, jämfört med unga i åldern 20–25 år. År 2021 var andelen bland unga i åldern 16–19 år knappt 8 procent, jämfört med knappt 2 procent i åldersgruppen 20-25 år. Andelen som besöker fritidsgår har minskat jämfört med år 2018 i båda åldersgrupperna.

Nästa indikator