Mer information om indikatorn

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2022. Antal.

Antal lagföringsbeslut hos åklagare och domstol. Med lagföringsbeslut avses beslut (fällande domslut) i domstol (tingsrätt) mot en person, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Källa:

Officiella kriminalstatistiken - personer lagförda för brott

Uppgiftslämnare:

Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport:

September 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2022. Antal.

Analys

Antalet lagföringsbeslut som berör unga mellan 15-24 år minskade från 45 090 stycken år 2011 till 34 000 stycken år 2022. Mellan 2021 och 2022 minskade antalet beslut med 578.

År 2022 var antalet lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år betydligt större bland killar än bland tjejer, 28 081 respektive 5 919 stycken. Antalet har minskat sedan 2011 bland både killar och tjejer.

År 2022 var det ett större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-20 år än i åldersgruppen 21-24 år, 19 549 respektive 14 451 stycken. Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2022 var det i åldersgruppen 15-20 år 15 664 respektive 3 885 beslut och bland unga 21-24 år var det 12 417 respektive 2 034 stycken.

År 2022 var det ett betydligt större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 34 000 respektive 14 685 stycken. Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2022 var det i åldersgruppen 15-24 år 28 081 respektive 5 919 beslut och i åldersgruppen 25-29 år 12 455 respektive 2 230 stycken.

Fotnot:

Observera att antalet anger lagföringsbeslut, inte personer. En individ kan förekomma flera gånger under samma kalenderår.

Nästa indikator