Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2022. Antal per 100 000 individer.

Självmord ”Dödsfall pga avsiktlig självdestruktiv handling” (Säkra självmord) och ”Dödsfall pga skadehändelse med oklar avsikt” (Osäkra självmord). (ICD10 E-kod: X60-X84, Y10-Y34).

Källa:

Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare:

Socialstyrelsen

Nästa rapport:

Sep-24

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2022. Antal per 100 000 individer.

Analys

Dödsfall till följd av självmord, inklusive dödsfall med oklar avsikt, bland unga i åldern 13–24 år har varierat mellan 9 och 12 per 100 000 individer sedan 2011. År 2022 var andelen 8,7 per 100 000 individer.

Andelen självmord har under hela perioden varit större bland killar än bland tjejer. Andelen självmord per 100 000 individer var 11,8 bland killar och 5,3 bland tjejer år 2022.

Självmord är betydligt vanligare bland äldre ungdomar än bland yngre. År 2022 var andelen självmord per 100 000 individer 13,4 i åldersgruppen 20–24 år och 5,4 i åldersgruppen 13–19 år. I åldersgruppen 20–24 år var andelen betydligt större bland killar än bland tjejer, 19,8 respektive 6,2 per 100 000 individer år 2022. I åldersgruppen 13–19 år var skillnaderna mellan killar och tjejer små samma år.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2022 var andelen självmord per 100 000 individer 16,5 i åldersgruppen 25–29 år och 8,7 i åldersgruppen 13–24 år. Inom båda åldersgrupperna är det vanligare med självmord bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 25–29 år är skillnaden större och andelen är 23,5 respektive 9,1 per 100 000 individer 2022.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2022 var andelen självmord per 100 000 individer 19,1 för åldersgruppen 30–64 år och 8,7 för åldersgruppen 13–24 år. Inom båda åldersgrupperna var självmord vanligare bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 30–64 år var andelen 26,6 respektive 11,2 per 100 000 individer år 2022.

Fotnot:

Det finns olika diskussioner om hur man redovisar statistik om suicid på rätt sätt. Här redovisas statistiken för suicid + dödsfall med oklar avsikt tillsammans. Det innebär en viss felklassificering, men det finns ändå skäl att redovisa statistiken tillsammans. Läs mer på Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention. https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik

Nästa indikator