Mer information om indikatorn

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16–24 år, 2012–2023. Antal per 1000 försäkrade.

Antal per 1000 försäkrade i respektive grupp (ålder, kön, län) som någon gång under det aktuella året har haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning.

Källa:

Försäkringskassan, STORE

Uppgiftslämnare:

Försäkringskassan

Nästa rapport:

2025

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16–24 år, 2012–2023. Antal per 1000 försäkrade.

Analys

Antalet unga i åldern 16–24 år med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var 51 per 1000 försäkrade år 2023. Antalet har ökat marginellt jämfört med föregående år, då antalet var 50 per 1000 försäkrade.

Antalet unga i åldern 16–24 år med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var större bland tjejer än bland killar år 2023, 56 respektive 46 per 1000 försäkrade. Antalet ökade något bland tjejer jämfört med föregående år, andelen bland killar är på samma nivå som föregående år.

Antalet unga med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var större i åldersgruppen 20–24 år än i gruppen 16–19 år, 83 respektive 11 per 1000 försäkrade. Antalet ökade något i gruppen 20–24 år och minskade något i gruppen 16–19 år jämfört med föregående år. Antalet unga med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var större bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 20–24 år, år 2023 var antalet 92 per 1000 försäkrade bland tjejer och 74 per 1000 försäkrade bland killar. I åldersgruppen 16–19 år skillnaden mellan killar och tjejer mycket liten år 2023.

Antalet unga med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 16–24 år, 110 respektive 51 per 1000 försäkrade. Antalet ökade något i åldersgruppen 25–29 år jämfört med förgående år. Antalet unga med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–24 år var antalet 56 per 1000 försäkrade bland tjejer och 46 per 1000 försäkrade bland killar. I gruppen 25–29 år var motsvarande siffror 134 per 1000 försäkrade bland tjejer och 87 per 1000 försäkrade bland killar.

Antalet individer med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var större i åldersgruppen 30–64 år än i gruppen 16–24 år, 160 respektive 51 per 1000 försäkrade. Antalet minskade i den äldre åldersgruppen jämfört med föregående år, medan med ökade något i den yngre åldersgruppen. Antalet individer med aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–24 år var antalet 56 per 1000 försäkrade bland tjejer och 46 per 1000 försäkrade bland killar. I gruppen 30–64 år var motsvarande siffror 200 per 1000 försäkrade bland kvinnor och 122 per 1000 försäkrade bland män.

Fotnot:

Aktivitetsersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-29 år som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel medan sjukersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-64 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning kan också beviljas personer i åldern 19-29 år som på grund av funktionsnedsättning som ännu inte avslutat sina gymnasiestudier. I hela riket ingår även de för vilka uppgift om län saknas. Talen i texten är avrundande.

Nästa indikator