Mer information om indikatorn

Andelen unga som varken arbetar eller studerar, 16–24 år, 2007–2021. Procent

Avser unga 16-29 år som under ett helt kalenderår inte: haft inkomster över ett basbelopp (47 600 kronor 2021), haft studiemedel eller varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Källa:

Olika register som sammanställs av Statistiska Centralbyrån

Uppgiftslämnare:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nästa rapport:

Hösten 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen unga som varken arbetar eller studerar, 16–24 år, 2007–2021. Procent

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som varken arbetar eller studerar var 5,7 procent år 2021. Andelen har minskat sedan 2016 och är på den lägsta nivån sedan 2007.

Andelen som varken arbetar eller studerar var större bland killar än bland tjejer under 2021, 6,4 respektive 5,1 procent.

Andelen som varken arbetar eller studerar var betydligt större bland utrikes födda än bland inrikes födda under 2021, 9,9 respektive 4,6 procent. Bland utrikes födda unga är det en större andel tjejer än killar som varken arbetar eller studerar , 10,2 respektive 9,6 procent, medan det är en större andel killar än tjejer som varken arbetar eller studerar bland inrikes födda unga, 5,4 respektive 3,8 procent.

Andelen som varken arbetar eller studerar var större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 16–24 år under 2021, 11,2 respektive 5,7 procent. I åldersgruppen 25–29 år är andelen som varken arbetar eller studerar nästan lika stor bland kvinnor och män, 11,3 respektive 11,1 procent.

Fotnot:

För åren 2015–2021 är gränspendlare till Norge, Finland och Danmark borträknade. Gränspendlare är personer som är folkbokförda i Sverige, men som arbetar i ett land som gränsar till Sverige. För åren 2007–2014 är enbart gränspendlare till Norge och Danmark borträknade. Det innebär att de kommuner som har många gränspendlare till Finland inte har fullt ut jämförbara siffror över hela tidsperioden.

Nästa indikator