Mer information om indikatorn

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2022. Promille.

Behandlande läkare är skyldiga att rapportera in alla fall av klamydia, eftersom det är en smittspårningspliktig sjukdom.

Källa:

Antal rapporterade fall hämtad från SmiNet-registret. Population hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppgiftslämnare:

Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport:

Mar-24

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2022. Promille.

Analys

Andelen inrapporterade fall av klamydia bland unga i åldersgruppen 16–24 år minskade något sedan 2010. År 2022 var andelen med rapporterade klamydiafall 17,6 promille (1,8 procent) bland unga.

Under hela perioden 2010 till 2022 har andelen rapporterade klamydiafall varit betydligt större bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 16–24 år. År 2022 var andelen 22,9 promille (2,3 procent) bland tjejer och 12,9 promille (1,3 procent) bland killar. Andelen har minskat över tid bland båda könen jämfört med år 2010.

År 2022 var andelen rapporterade klamydiafall större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år, 20,3 promille (2 procent) respektive 14,4 promille (1,4 procent). I båda åldersgrupperna var andelen högre bland tjejer än bland killar.

År 2022 var andelen rapporterade klamydiafall betydligt lägre i åldersgruppen 25–29 år än i åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år. I åldersgruppen 25-29 var andelen klamydiafall 9,2 promille (0.9 procent) år 2022. Skillnaden mellan könen var liten. För åldrarna 16-19 år och 20-24 år var andelarna 14,4 promille (1.4 procent) respektive 20,3 promille (2 procent). I båda åldersgrupperna var andelen högre bland tjejer jämfört med killar.

Nästa indikator